Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: 

 • hus og bygningar
 • båter og fartøy
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen. 
– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter. 

Oversikt rådgjevarar
Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag:

 • Trøndelag, Troms og Finnmark: Helene Tiller 
 • Nordland og Oslo, Nes kommune, og handverkskurs og -seminar: Gunnhild Ryen 
 • ​Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth 
 • Viken, med unntak av Nes: Kristoffer Andersen
 • Innlandet, med unntak av Nord-Gudbrandsdalen: Marianne Magnussen
 • Rogaland og Møre og Romsdal: Per Hilleren
 • Vestfold og Telemark: Jørgen Nyrønning
 • Vestland og Nord-Gudbrandsdalen: Suzana Zoric

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på våre nettsider.  <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-r/>

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sit også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål. Kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no tlf: 907 63 390

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad  <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-y/>

 <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-j/

Nokon av prosjekta som har fått tilsagn om stønad i januar-februar 2020. Les heile saka om den store interessa for å setja i stand kulturminne <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-t/> .

 <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-i/

 <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-d/>  <https://nyhetsbrev.kulturminnefondet.no/t/j-l-qohiht-jhhrhjirtd-h/>