Telefonnummer

Telefonnummeret er 911 24 143

Telefontider

Telefonen er bemanna alle vekedagar frå kl. 09:00 - 12:00 og kl. 13:00 - 15:30.