Det kan til tider opplevast vanskeleg å kome gjennom på telefonen til legekontoret i Bygland. Mange ringer for å bestille time, og me bed om at så mange som mogleg heller nyttar moglegheita for å bestille time via internett eller SMS.

Via SMS
Då sender du fylgjande til tlf 2097: BYGLAND "fødselsdato", ditt namn og grad av hast (Hugs å unngå sensitiv informasjon). Du vil då få svar med stadfesting av timeavtale.

Via internett
Gå inn via lenka nedanfor og fyll inn informasjonen på sida

LENKE til bestilling av legetime