Sakslista for møtet var:
03/16 Godkjenning av møtebok
04/16 Kommunerekneskapen for 2015 Bygland kommune
05/16 Nummerert brev frå revisor

HER kan du lese innkallinga

HER kan du lese protokollen