Kontrollutvalet har det løpande ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale verksemd som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret si økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmynde. Utvalet sitt ansvarsområde omfattar heile den kommunale verksemda.

 

Medlem Nr. Varamedlem
Kontrollutvalet i Bygland kommune i perioden 2019 - 2023
Tor Kasin (leiar) 1 Geir Skjevrak
Oddvar Omnes (nestleiar) 2 Ingrid Homme Bolstad
Birgit Attestog 3 Berit Haugetveit
Sven Richard Arnesen 4 Arne Larsson
Åse Heistein 5  

 

Agder Sekretariat
Agder Sekretariat er oppretta for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalet i kommunane Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson
Dagleg leiar: Willy Gill
Telefon: 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no
Adresse: Postboks 120, Nesgt. 7, 4491 Kvinesdal

Møteplan for kontrollutvalet 2021

15.02.21
26.04.21
31.05.21
11.10.21
29.11.21