Kontrollutvalet har det løpande ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale verksemd som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret si økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmynde. Utvalet sitt ansvarsområde omfattar heile den kommunale verksemda.

 

Medlem Nr. Varamedlem
Kontrollutvalet i Bygland kommune i perioden 2015 - 2019
Sigmund Lien, leiar 1 Knut A. Austad
Olav Lidtveit 2 Renate Øvergård
Marit Taksdal 3 Vidar Toreid
Åse Margrethe Heistein 4  
Siri Alice B. Øvergård 5  

 

Agder Sekretariat
Agder Sekretariat er oppretta for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalet i kommunane Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson
Dagleg leiar: Kjell Ivar Hommen
Telefon: 97 51 02 98 / 38 35 14 09
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no
Adresse: Postboks 120, Nesgt. 7, 4491 Kvinesdal