Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032

Kommuneplanen sin samfunnsdel blei vedteken av kommunestyret den 14.05.2020.

 

Kommuneplanen 2011 - 2022

​Kommuneplanen for Bygland kommune 2011 - 2022 blei stadfesta av kommunestyret den 22.02.2011

Samfunnsdelen i dokumentet er nå erstatta av ny samfunnsdel 2020 - 2032. Arealdelen i dokumentet er framleis gjeldande med tilhøyrande arealplankart.

Her finn du arealplankartet til kommuneplanen 2011 - 2022