Opning for publikum

  • Opningstid for publikum blir som før, med ei oppmoding om at publikum avtalar time på førehand
  • Publikum blir oppmoda til kun naudsynte besøk
  • Det vert sett opp antibac-stasjon ved hovedinngang
  • Det vert sett opp «avstands-merking» i publikumsmottaket

Heimekontor

  • Heimekontorordninga i samband med Covid -19 vert trekt tilbake og tilsette møter som vanleg på kontoret
  • Reglane om minst 1 m avstand og god handhygiene ved hjelp av såpe og vann/antibac gjeld framleis