Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. januar:

Moglegheitsstudie for Presteneset

Moglegheitsstudien syner fleire moglege måtar å utnytte og bygge på Presteneset Les meir

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

I følgje plan- og bygningslova §10-1 skal alle kommunar utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi seinast eitt år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunal planstrategi skal gi retning for berekraftig samfunnsutvikling og vere ei ramme for kommunale planprosessar

Plan