Jordmortenesta

Jordmor er å treffe på mobil 902 58 724 for avtale. Ho har kontordag på Bygland helsestasjon på onsdagar, eventuelt etter avtale.

Vakttelefon jordmor: 903 64 272