Jordmortenesta

Jordmor Ellen Cecilie Møllen er å treffe på mobil 902 58 724 for avtale. Ho har kontordag på Bygland helsestasjon på onsdagar, eventuelt etter avtale.
Jordmortenesta er eit interkommunalt samarbeid med Evje og Hornnes kommune.

Vakttelefon jordmor: 903 64 272