Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline30. mars kl. 10:04

Informasjon etter møte i kriseleiinga 30.03.20

Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 30.03.20

Les meir clear
error_outline26. mars kl. 10:23

Vakttelefon for barn og unge

Kommunen har ein vakttelefon som er open måndag til torsdag kl. 18:00 - 20:00 for barn og unge som er bekymra og som treng å prate med nokon

Les meir clear
error_outline17. mars kl. 16:02

Koronatelefon

Bygland kommune samarbeider med Evje og Hornnes kommune om "Koronatelefon" Telefonen er bemanna av helsesjukepleiarar, og her kan du som innbyggjar kome med helserelaterte spørsmål i forhold til korona

Les meir clear
To hestar

Jordbruk i Bygland

Jordbruket i kommunen er ei viktig næring. I tillegg til å vere leverandør av sikker og god mat, så er næringa viktig for å ivaretake kulturlandskapet gjennom slått og beite med husdyr.

Lam

Tilskot til jordbruksføremål

Kommunestyret i Bygland løyver kvart år i budsjettvedtaket midlar til ei tilskotsordning som skal stimulere til auka aktivitet, sikre eksisterande arbeidsplassar og å skape nye arbeidsplassar i jordbruket