Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jordbruk

Jordbruk i Bygland

Jordbruket i kommunen er ei viktig næring. I tillegg til å vere leverandør av sikker og god mat, så er næringa viktig for å ivaretake kulturlandskapet gjennom slått og beite med husdyr.

To hestar

Tilskot til jordbruksføremål

Kommunestyret i Bygland løyver kvart år i budsjettvedtaket midlar til ei tilskotsordning som skal stimulere til auka aktivitet, sikre eksisterande arbeidsplassar og å skape nye arbeidsplassar i jordbruket

Lam
1