Målet er difor fortsatt å arrangere møte der næringslivet, organisasjonar, grunneigarar og innbyggjarar kan kome med innspel, og der vi saman kan drøfte og diskutere arealbruken i kommunen.

Tid og stad for fysiske møte vil vi informere om når vi ser at det er trygt å samle folk. Det vil bli arrangert fleire møte rundt om i kommunen.

Ut i frå dette så utsett vi fristen for å kome med innspel til 13. august 2021.

Lenke til artikkelen "Innspel til arealdelen"