Det viser seg at det er ein del eigedommar som ikkje blei med i faktueringsordninga frå starten av. Desse eigedomane vil motta ein faktura for 2020. Årsaken til dette ligg utafor kommunen sitt ansvarsområde. Vi beklager dei ulempene dette medfører.

For meir informasjon om ordninga, sjå HER