Ein må bestille time ved å gå inn på www.politiet.no og trykke på "Pass og ID-kort". Her legg ein inn kommunenamn, så får ein opp dei næraste passkontora, inklusive den mobile eininga. Så er det bare å velje dato og klokkeslett så lenge det er ledig.

Det er svært viktig å lese kva ein skal ha med seg slik at ein får løyst ærendet sitt. Det kan vere det gamle passet, fødselsattest på barn, stadfesta fullmakt frå den av foreldra som ikkje følgjer barnet osb. 

Valle: 4. oktober 2021 og 22. november 2021
Evje: 5. oktober 2021 og 23. november 2021