Føretak med minst 30% omsetningsfall kan få kompensasjon

 • Tilskotsordninga gjeld for kalendermånadane mars, april og mai 2020, men kan bli forlenga
 • Verksemda må kunne dokumentere eit omsetningsfall på minst 20 % for mars, og minst 30 % per månad for den andre perioden
 • Storleiken på kompensasjonen vil avhenge av kor mykje omsetninga har falle, storleiken på verksemda sine uunngåelege faste kostnader og om føretaket er pålagd å stenge av staten
 • Stortinget har vedteke ordninga og søknadsskjema er tilgjengeleg her: https://kompensasjonsordning.no/

Sjå meir informasjon her og her

Landbruk

Fylkesmannen i Agder har publisert informasjon til bønder her

Innovasjon Norge

 • Avdragsfridom
 • Reduksjon i renter (1% lågrisikolån, 1,25% risikolån)
 • Lågare krav til sikkerhet
 • Kommersialiseringstilskot nye prosjekt (50-75% av totale kostnader)
 • Oppstartslån (1,5 - 2 mill.)
 • Rentefritak på oppstartslån (maks. 2 år 6 mnd.)
 • Innovasjonskontraktar for miljøteknologi (krav til EK frå pilotkundar blir halvert)

Sjå meir informasjon her og her