Kyrkjevalet går føre seg 13. og 14.9.15

Nominasjonskomiteen si kandidatliste for Bygland sokneråd:

 1. Knut Gakkestad
 2. Gerd Torhild Helle Aakhus
 3. Olav Arnfinn Arneberg
 4. Ingebjørg Haugstad Lidtveit
 5. Astrid Carlsen
 6. Olav Straume
 7. Siv Tørresen
 8. Ånund Eldhuset
 9. Gunnveig Eriksrud Viki
 10. Torhild Sandnes
 11. Inge Olav Fjalestad

 

Nominasjonskomiteen si kandidatliste for Årdal sokneråd:

 1. Gunnar Gautland
 2. Silje Lien
 3. Sigrid Nersten Lunden
 4. Sigurd Haugsgjerd
 5. Tora Vegusdal
 6. Sigbjørn Knut Horverak
 7. Solveig Anita Landelius-Neset
 8. Aud Oddveig Almedal
 9. Stian Øina Vestøl

Båe listene blei godkjente av dei respektive valstyra (sokneråd) den 29.04.15.

Det blir høve til å førehandsrøyste på Servicetorget frå 10.08.15