I 2018 er det felt 96 elg, 11 hjort og 10 rådyr (manglar resultat frå eitt vald).

Kommunen legg inn Sett elg- og sett hjort-skjema i hjorteviltregisteret. For å finne ut meir om bestandsutvikling og felte hjortevilt i kommunen, kan ein gå inn på hjorteviltregisteret: https://www.hjorteviltregisteret.no/