HER kan du melde deg på nyheitsbrev frå Direktoratet for byggkvalitet

Nyheitsbrevet frå 11.12.2015 gir mykje nyttig informasjon om bortfall av lokal godkjenning som vert gjeldande frå 1.1.2016. For foretak er det m.a. hugseliste når du erklærer ansvar.