Vatnet vil bli tilsett ei lita klormengde.
For å unngå at høgareliggande abonnentar skal miste vasstrykket ved stort forbruk, vil det i same periode innførast vatningsrestriksjonar med open slange (spreiar o.l.)

Bygland kommune
Drift og forvaltning