Dei nye krava betyr at nye bygg vil bli om lag 20 - 25 prosent meir energieffektive samanlikna med i dag. Krava er i tråd med klimaforliket sitt mål om passivhusnivå.

Les meir

Sjå og nyheit på Direktoratet for Byggkvalitet si heimeside