Lege Anette S. Skeie arbeider no tre dagar i veka: måndag, tysdag og fredag. Frå 10.12 er ho tilbake i si normale stilling, og vil då arbeide måndag, tysdag torsdag og fredag.

Ombygging av legekontoret på Byglandsfjord startar tysdag 14. november, og er planlagt ferdig på nyåret. Anette Skeie og turnuslegen vil då ha kontordag på Byglandsfjord ein dag i veka, og Åsulv Horverak og turnuslegen ein dag i veka.