Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Kjersti Plathe, Knut Olav Forgard, Rune Larsson og Jorunn Sørlie Tveiten (via Skype)

Status pr. kl. 09:00

  • Ingen endring frå einingane
  • Dei statlege økonomiske tiltakspakkene kjem fredag
  • KS har fått ei oversikt over aktuelle byggeprosjekt som kan setjast i gong
  • Utlånstenesta frå biblioteket er igongsett
  • Telefon for bekymra barn blir igongsett i dag
  • Utstyrssentralen sitt tilbod blir igongsett i dag
  • Kommunen har fokus på næringslivet i kommunen, og vil følgje med på dei statlege tiltakspakkene som kjem fredag
  • Kommuneoverlege presiserer at han har full oversikt over alle prøvesvar i kommunane Bygland og Evje og Hornnes
  • Kriteria for testing har ikkje endra seg
  • Kommuneoverlegen får svar i løpet av dagen på problemstillinga med bobil/campingvogn