Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Kjersti Plathe, Knut Olav Forgard, Jorunn Sørlie Tveiten og Rune Larsson (via Skype)

Status pr. 25.03.20 kl 09:00

 • Ingen fleire er smitta med koronavirus i Bygland
 • Det går no fleire ut av karantene enn dei som kjem inn
 • Ein ser føre seg ein topp i april. Dette er ikkje gunstig, då det kolliderer med allergisesongen
 • Der er ingen endring hjå einingane
 • Førespurnader ein må ta stiling til:
  • Biblioteket ønskjer å drifte biblioteket med t.d. utkøyring
  • Etablere ein telefon for bekymra barn
  • Utstyrssentralen – kan dei ha noko form for utlån?
  • Beredskap i påska: Krisegruppa og leiargruppa bør vere i ei form for beredskap (med 2-3 timar responstid).
 • Ein henstiller til befolkninga at ein følgjer dei nasjonale retningslinene. Retningslinene gjeld både inne og ute