Prisen på vaksine er kr. 150.- pluss ein eigendel på kr. 56.-.

Risikogrupper som årleg bør vaksinere seg mot sesonginfluensa, og som kan få vaksine:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  • kronisk hjarte- og karsjukdom, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
  • nedsett infeksjonsresistens
  • svært alvorleg fedme (kroppsmasseindeks - KMI - over 40)
  • andre alvorlege og/eller kroniske sjukdomar der influensa er ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege