Om du ynskjer å søke, sender du inn søknad via Kulturminnefondet sin elektroniske søknadsportal. Rettleiaren for utfylling av søknaden finn du HER

Kulturminnefondet handsamar søknadane fortløpande. HER kan du ta kontakt for rådgjeving.

Lenke til Kulturminnefondet.

Foto: Aadne G. Sollid