Planen blei vedteken av kommunestyret i PS 73/18 den 13.12.18.

Du finn plandokumentet HER