For å gjere vintervedlikehaldet på dei kommunale vegane endå betre, så ynskjer me at publikum melder ifrå om behov for brøyting og strøing på telefon nr 370 76 990. Dette gjeld for området Lauvdal i sør til Storstraumen i nord.

For vintervedlikehaldet som blir utført sør om Lauvdal og nord om Storstraumen, så tak kontakt på telefon 918 63 403 eller 945 32 945 dersom det er situasjonar ein meiner det burde vori gjort noko med. 
I høve vestsida, så kan ein bruke 370 76 990 telefonen.

Teknisk vakttelefon ( tlf 970 04 745 ) kan også formidle vidare eventuelle vintervedlikehaldsbehov på dei kommunale vegane utanom arbeidstid.