Planlegg du å bygge terrasse eller platting? Prøv Direktoratet for byggkvalitet si sjekkliste for å finne ut om du kan bygge utan å søke.

Lenke til sjekklista.