Formålet er å sikre pasientar raskare tilgong til fysioterapitenester.

Dette betyr at pasientar som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioteraput direkte. Det er ein føresentad for stønad at pasienten går til ein fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Fysioterapeutar med driftsavtale skal vurdere alle henvendingar og prioritere ut frå ei konkret vurdering av haste- og alvorlegheitsgrad.
Fysioterapeuten skal og ta omsyn til nasjonale og kommunale pritoriteringar. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioteraeputar med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.