All hogst i vernskog, med unntak av ved til eige bruk, skal meldast skrifteleg til kommunen seinast 1 månad før avverking. Kommunen tek avgjer om hogst kan utførast og gir vilkår om hogstform m.m.

Vernskoggrensa for din eigedom finn du i Skogbruksplanen (Skog- og Miljøplan) eller ved å gå inn på gårdkart http://gardskart.skogoglandskap.no/ og huke av vernskog i menyfelt på venstre side.

Retningsliner for vernskogforvaltninga finn de her:
Legg inn pdf-fil vernskog

Skjema for melding om hogst i vernskog finn du her:
Skjema er ikkje ferdig, blir ettersendt

Ta kontakt med skogbrukssjefen om du trenger meir informasjon eller veileiding om hogst i vernskog.