Det vart arrangert folkemøte i Åraksbø grendehus den 30.01.20 der Agder fylkeskommune orienterte om prosjektet og svara på spørsmål.
Bygland kommune ønskjer skriftlege innspel til høyringssaka innan 10.03.2020.
Innspel kan sendast til: Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland, eller på e-post: post@bygland.kommune.no

Ytterlegare bakgrunn for saka kan du lese om i vedlegga du finn lenger nede på sida.

Kontaktperson i Bygland kommune: Tenesteleiar Drift og forvaltning, Kjell Øyvind Berg.

Brev frå Riksantikvaren datert 18.12.2018

Høyringsutkast KULA

Følgebrev til høyringsutkastet

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)