Høyringsfristen er 31.12.2019.

Høyringsuttalar kan sendast på e-post til post@bygland.kommune.no eller pr. post til Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland.
Kontaktperson: Tenesteleiar drift og forvaltning Kjell Øyvind Berg, tlf. 37 93 40 52 eller mobil 918 63 403.

ROTFEST FRAMTID - TEMAPLAN FOR KULTURMINNE BYGLAND 2020 - 2032