Høyringsdokumenta og annan informasjon finn du på verneområdestyret si nettside http://www.svr.no

Open kontordag om Besøksstrategi for SVR
I samband med høyringa vert det skipa til opne kontordagar. Her vert det høve til å kome med spørsmål og innspel til besøksstrategien.

Det er sett opp følgjande datoar:

Åseral - 17. september på Åseral næringshus
Bygland - 18. september på kommunehuset
Bykle - 2. oktober på kommunehuset
Valle - 4. oktober på Setesdalsmuseet på Rysstad

Tidspunktet er frå kl. 17:00 - 19:00 desse dagane

Vonar mange nyttar høve til å ta ein tur innom dein av dagane. Om tidspunkta ikkje passar så kontakt gjerne verneområdeforvaltar Jørn Haug for ein prat (tlf. 952 07 083)

Forvaltningssekretariatet for SVR