Det er svært vikitg at du ikkje møter opp til avtalt tid om føresette eller barnet er sjukt.

Det er naudsynte vaksinasjonar som blir prioritert, og det vil bli gjort ei fagleg vurdering i kvart enkelte tilfelle.
Det vil ikkje vere helsesjukepleiar til stades på skolane framover.

Ønskjer du kontakt med helsestasjonen, tar du kontakt pr. telefon.

Tiltaka blir vurderte fortløpande.

Åsulv Horverak, kommuneoverlege
Margrethe Mosdøl, helsesjukepleiar
Berit Susanne Nordstrand, konst. helsesjukepleiar