Gratis og lett tilgjengeleg for ungdom opp til 20 år! Samtale, rådgjeving og helseopplysning.

Helsestasjon for ungdom er på måndagar frå kl. 14:30 - 16:00

Vanlege tema:

  • Kost/ernæring
  • Livsstil/kropp/helse
  • Seksualitet/prevensjon/helse
  • Smitte
  • Rusmiddel/tobakk og snus
  • Venner/einsemd/mobbing
  • Tap/sorg
  • Psykisk helse