Gratis og lett tilgjengeleg for ungdom opp til 20 år! Samtale, rådgjeving og helseopplysning.

På grunn av utdanngspermisjon har ikkje Bygland kommune tilbod om helsestasjon for ungdom før i august.  Fram til august kan legekontoret gi  legetimar i regi av helsestasjon ved behov.  Telefon 37 93 47 30.

Vanlege tema:

  • Kost/ernæring
  • Livsstil/kropp/helse
  • Seksualitet/prevensjon/helse
  • Smitte
  • Rusmiddel/tobakk og snus
  • Venner/einsemd/mobbing
  • Tap/sorg
  • Psykisk helse

Helsesyster: Margrethe Mosdøl, tlf 476 23 122 og Berit Susanne Nordstrand, tlf 901 45 680.