Om du ikkje har moglegheit til å møte opp fysisk på helsestasjonen, kan du scanne QR-koden du finn lenger nede på sida, så koplar du deg opp til eit virtuelt møterom der helsesjukepleiar sit og tar i mot samtalar via video og lyd. De to talar saman utan forstyrrelsar frå andre, og det er heilt trygt! Det virtuelle møterommet blir låst når de talar saman.

Dette tilbodet startar opp den 26.10.20 kl. 14:30 og held på til kl. 15:30.

Margrethe gledar seg til å høyre frå alle dykk som er i aldersgruppa frå 13 år og oppover. Ho har teieplikt, så det du fortel blir ikkje fortalt vidare til andre!

QR-kode.JPG

Helsing helsesjukepleiar Margrethe