Med denne appen kan du trygt bestille legetime eller gjere andre henvendingar til legekontoret. Appen er gratis, og du finn den her:

  • For Apple (iPhone, iPad): App Store på iTunes
  • For Android-telefonar: Android Apps på Google Play

Det kostar 6 kroner pr. melding du mottek frå legekontoret, normalt to meldingar pr bestilling. Du betaler gjennom telefonrekninga.