Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Aktuelt

Kommunen informerer

Nye retningsliner for besøk ved kommunale helseinstitusjonar

Med bakgrunn i tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, er besøksforbodet ved kommunen sine helseinstitusjonar oppheva med verknad frå og med 2.6.20. Det er viktig å presisere at det framleis er restriksjonar rundt besøkssituasjonen. Basert på nasjonale tilrådingar har Bygland kommune utarbeidd følgjande retningsliner for besøk:

Lenke til nasjonale tilrådingar finn du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/