Lenke til plandokumentet og godkjenningsbrevet finn du lenger ned på sida

http://www.heiplanen.no/

 

Rettleiing om byggesøknad i SVR finn du her.

Rettleiing om motorferdsel i SVR finn du her.