Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Heimeundervisning

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Foreldre/føresette til elevar i grunnskulen kan undervise sine barn heime om dei meiner at dette er best ut frå ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunnar. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga i samarbeid med foreldra / dei føresette og kan også kalle inn barnet eller ungdommen til særskilte prøver. Dersom krava i lova til heimeundervisning ikkje er tilfredstilte, skal kommunen krevje at barnet byrjar i skule. Elevar som får heimeundervisning, har ikkje rett til spesialundervisning.

Kommunen har ikkje plikt til å halde elevane med lærebøker og undervisningsmateriell når dei får heimeundervisning. Retten til heimeundervisning gir ikkje rett til økonomisk kompensasjon frå kommunen.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje kravd at du har formell pedagogisk kompetanse. Innhaldet i undervisninga må følgje dei vilkåra som er gitt i opplæringslova med forskrifter. Det må trekkjast grenser mellom privat heimeundervisning og skoleverksemd. Om du underviser barna til andre, er det skuleverksemd som må godkjennast av departementet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk hjemmeundervisningsforbund
aaa
Lover og forskrifter

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Lover

Friskolelova
Opplæringslova

Retningslinjer

Retten til privat hjemmeundervisning

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Du melder skriftleg frå til kommunen om at du skal starte med heimeundervisning.

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-11-10 10:21
Gyldig til
2020-11-30