Godtgjering etter gjeldande satsar.

For fleire opplysningar, kontakt tenesteleiar Kjersti Plathe på tlf. 952 15 572