Arbeidsoppgåvene:

Ta med ungdom på aktivitetar som tur, fiske, båt, fotball, sykling, kino, sosialt samvær m.m.

Kven er du?

Vi ønskjer unge vaksne som er aktive og flinke til å aktivisere. Stillinga krev inga særskilt utdanning, men den som blir tilsett må vere positiv, initiativrik, fleksibel og ha gode evnter til samarbeid og kommunikasjon

Arbeidstid

Du vil arbeide ein ettermiddag i veka for kvar av gutane og besøksheim ei helg i månaden.

Lønn:

Lønn etter tariff som assistent og besøksheim, utgiftsdekking og godtgjersle ved bruk av bil.

For meir informasjon, ta kontatk med Kjersti Plathe, tenesteleiar Helse på tlf 952 15 572