Har du fått SMS frå oss? Då er det svært viktig at du gjer det som står i SMS’en!

Nederst i SMS’en er det ei lenke. Du må trykke på den. Når du har trykka på lenka, vil du få moglegheit til å takke ja eller nei til vaksinene.

Du får følgjande val: «Ja», «Nei» og «Har fått vaksinen» . Du får altså moglegheit til å takk ja eller nei til vaksinen. Om du allereie er fullvaksinert, t.d. at du har fått vaksine gjennom jobben din, kan du trykke på «Har fått vaksinen»

Det er, som sagt, svært viktig at du trykker på lenka for å svare! Om du ikkje får dette til, kan du ringe til sentralbordet på tlf. 37 93 47 00, så kan vi vidareformidle svaret ditt.