Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Statsforvaltaren, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-11-10 10:21
Gyldig til
2020-11-30