Håndverkarar som arbeider med freda og verneverdige bygg vert oppmoda om å deltake.

Målet med kurset er i gi ei grunnleggande innføring i tilstandsregistrering av bygningar. Kursdeltakarane skal kunne grunnleggande prinsipp for tilstandsregistrering og kunne utarbeide ein skriftleg tilstandsrapport.

For meir informasjon og påmelding, sjå HER