Vi må halde oss til reglane om å unngå smittespreiing:

  1. Ikkje gå på biblioteket om du er sjuk.
  2. Hald hendene reine.
  3. Ikkje for mange inne om gongen (maks. 5 stk)
  4. Hald god avstand.

 

Kom gjerne med tips til bøker du kan ønskje å få låne