Setesdal Vekst inviterer næringslivet i Setesdal til gratis digitalt GDPR-kurs med John A. Horve, personvernombod i Setesdal.

Kurset går over 2 kveldar á 2 timar den 26. og 28. april.

Påmelding til: setesdalvekst@bygland.kommune.no

Sjekk denne lenka for meir informasjon.