Tenesta går inn som ein del av helsetilbodet til kommunen. Du kan få tilbod om nødvendig fysioterapi i samband med førebyggjande helsearbeid, ved behandling av sjukdom eller skade.

Tenesta kan hjelpe til med mellom anna
• undersøkingar
• funksjonsutgreiingar / motorisk vurdering
• utforming og oppfølging av tiltak
• behandling
• gruppetrening
• opplæring og fagleg undervisning